ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ความเป็นมาของการแกะสลัก

การแกะสลักผักและผลไม้เริ่มปรากฎในวังมาก่อนตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฎร่องรอยตามพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เช่น  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  กาพย์เห่ชมผลไม้   บทละครเรื่องสังข์ทอง  เป็นต้น
การแกะสลักผักและผลไม้  บางทีเรียกว่า การทำเครื่องสด  เป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีต อดทน และละเอียดอ่อนในการทำ เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่สมัยโบราณ  จัดเป็นศิลปะประจำชาติซึ่งควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ  ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานแขนงนี้สืบไป

อุปกรณ์การแกะสลัก

  1. มีดบางใช้ปอก เกลา ปาดผลไม้เพื่อเตรียมแกะสลัก
  2. มีดแกะสลักหรือมีดคว้านปลายแหลมเรียวเล็ก คมบาง ใช้สำหรับคว้านแกะสลักเซาะ
    ให้เป็นร่อง
  3. หินลับมีดหรือกระดาษทรายละเอียดใช้สำหรับลับมีดเพื่องานแกะสลัก
  4. ผ้าเช็ดมือ และผ้ากันเปื้อน

วิธีการแกะสลัก

อันดับแรกเรามาลองแกะแตงโมดู ลูกนี้ซื้อมา 15 บาทค่ะ ต้องเลือกสดๆหน่อย

เริ่มต้นจากการปอกเปลือกสีเขียวแข็งออกก่อน 2 ใน3 ของลูกนะดูภาพประกอบ แล้วเกลาให้เรียบ จากนั้นเริ่มทำตามวิดิโอเลย

ภาพการแกะสลักแตงโม

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: